Vroeghulp bestaat uit verschillende  multidisciplinaire Vroeghulpteams. De samenstelling daarvan wisselt en bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende deelnemende organisaties in de regio. Per situatie bekijkt Vroeghulp welk team het beste bij uw persoonlijke situatie betrokken kan worden.

De Vroeghulpteams bestaan uit een combinatie van de volgende deskundigen:
gezondheidszorgpsycholoog, jeugdarts, kinderfysiotherapeut, maatschappelijk werkende, logopedist, orthopedagoog, psycholoog, revalidatiearts, jeugdgezondheidsverpleegkundige, afgevaardigde vanuit het onderwijs.

De Vroeghulpteams geven u een advies over het te volgen traject.

De deskundigen werken vanuit de volgende organisaties:

Actueel

Vroeghulp Zuidoost Brabant is online!

Met deze site willen wij u op de hoogte houden over wie wij zijn, welke hulpverlening we kunnen bieden en welke ontwikkelingen er zijn binnen Vroeghulp.